ELEKTROINŠTALÁCIE
KONTAKTY
Poskytujeme kompletné elektroinštalačné práce od kalkulácií, montáže až po revízie. V tejto oblasti máme dlhoročnú prax.

Montáž, opravu alebo rekonštrukciu elektrických rozvodov vám zhotoví naša odborná firma, ktorá je zodpovedná za to, že výsledná elektroinštalácia bude zodpovedať platným normám a predpisom, pričom sa kladie dôraz na bezpečnosť. My ako dodávateľ elektroinštalácie vám doložíme revíznu správu a atesty inštalovaných zariadení.

Vlastníme oprávnenie vydané Technickou inšpekciou, a.s., evidenčné číslo: 64 /4/2013 – EZ- O(OU,R,M) – E2 – A,B

Na druh činnosti:
O
OU
R
M

V rozsahu:
E2   - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov

Triedy objektov:
A   - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B   - objekty s nebezpečenstvom výbuchu

Oprávnenie na stiahnutie tu.

Copyright © Mandák Elektro s.r.o.   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok

Elektroinštalačné práce, počítačové siete, sadrokartón

CERTIFIKÁTY
V tejto sekcii nájdete naše platné certifikáty, ktoré zaručujú našu kvalitu služieb.
ZABEZPEČUJEME:

BLESKOZVODY A UZEMŇOVACIE ZARIADENIA

Montáž bleskozvodových prvkov a uzemňovania pre všetky typy strešných krytín
Pulsar – bleskozvod s včasnou emisiou výboja, ktorý nahradí celú zbernú sústavu klasického systému
Prepäťové ochrany

REVÍZIE A ODBORNÉ PREHLIADKY
Vykonávané elektrotechnikom špecialistom

AUDIO, VIDEO VRÁTNIKY
Urmet
Bticino
TCS
EMOS
Legrand

PODLAHOVÉ KÚRENIE
DEVI
Caleo
Reichem

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

POČÍTAČOVÉ SIETE

ELEKTRICKÉ ROZVÁDZAČE

MANDÁKELEKTRO
>> viac
>> viac
Poštová adresa:
MANDÁK ELEKTRO s.r.o.
Hlboká cesta 4
931 01 Šamorín

Mobil:
0905 215 015

E-mail:
mandak.elektro@gmail.com
- oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
- oprava a  údržba
- rekonštrukcia
- montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky